Bàn Sofa

Các mẫu bàn thích hợp với sofa da, sofa vải , sofa nỉ của Sofa Kim Hoa : Bàn hình chữ nhật , bàn hình vuông, bàn góc dùng cho các chủng loại, phong cách sofa da, sofa vải.

Bình luận

One thought on “Bàn Sofa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>